Klachtenregeling

Wat hebt u te doen of kunt u doen bij een klacht over mij / over de behandeling?
Het klachtenreglement
In eerste instantie komt de klacht bij de kinesioloog/therapeut terecht, dus bij Praktijk Vol in je energie, info@volinjeenergie.nl of telefonisch: 06-46235860. Wij proberen het probleem op te lossen. Bent u onverhoopt niet tevreden over deze klachtenafhandeling dan zijn er twee mogelijkheden. 

Weg 1 
Bemiddeling door het NIBIG. Wanneer deze bemiddeling niet lukt dan kan nog altijd gebruik gemaakt worden van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Weg 2 
Rechtsstreek de klachtenprocedure volgens Wkkgz volgen 

De weg die dan conform het Wkkgz wordt aangeboden: In eerste instantie komt de klacht bij de therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kan de cliënt de klachtenfunctionaris inschakelen.
De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Hij kiest geen partij voor de cliënt of voor de therapeut. Hij heeft als taak te trachten de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Gezamenlijk betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen een oplossing zoeken.
Is de cliënt ontevreden met deze (onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. De geschilleninstantie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten- rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stappen naar de burgerrechter te vermijden. De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan de therapeut naar de rechter.